Sitac
Image default
Banen en opleidingen

Hoe kondig je een reorganisatie aan?

Het is een weinig benijdenswaardige opdracht; je medewerkers vertellen dat zij hun baan gaan verliezen wegens een reorganisatie. Hoe vertel je zo’n moeilijke boodschap?

Grote reorganisaties en ontslagrondes zijn niet nieuw. Ook bedrijven die winst maken spelen in op de toekomst en bereiden zich preventief voor op noodzakelijke veranderingen in de markt.

“Een reorganisatie aankondigen moet je duidelijk doen. Draai er niet omheen en wees eerlijk in je communicatie”, dat zegt Joep Herni, directeur bij Werkcontact Outplacement. Hij heeft jaarlijks te maken met vele reorganisaties en adviseert directies en managementteams over een juiste aanpak bij reorganiseren.“ Er voor zorgen dat je medewerkers als ambassadeurs van je bedrijf de organisatie verlaten klinkt als een cliché, maar is bij een juiste communicatie en zorg voor ontslagen medewerkers wel mogelijk. Reorganiseren moet je eerlijk doen. Een reorganisatie moet je bij voorkeur niet in bijvoorbeeld drie keer doen wanneer je nu al weet dat ook andere afdelingen in de toekomst gereorganiseerd moeten worden. Bedrijven zijn nog wel eens bang dat het aankondigen van een reorganisatie zorgt voor leegloop van mensen die je nu nog nodig hebt. In de praktijk valt dit echter reuze mee. Reorganiseren doe je dus bij voorkeur in één keer. Wie twee of drie keer moet reorganiseren is voor werknemers en klanten alg auw ongeloofwaardig. Maak een duidelijke scheiding tussen mensen die de organisatie gaan verlaten en de mensen die mogen blijven.”

“Probeer als ondernemer of directeur ook gebruik te maken van je netwerk. Wanneer je een ontslagen medewerker aan ander werk kunt helpen binnen je netwerk is iedereen hier mee geholpen. Bovendien laat je zien dat je begaan bent met je medewerker(s).

“En last but not least: gun mensen een goed afscheid en organiseer iets voor mensen die hier prijs op stellen. Niet iedereen zal er gebruik van maken, maar niets aanbieden is erger. Zorg ook voor goede hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ik spreek nu natuurlijk voor eigen parochie, maar onderzoek wijst uit dat ontslagen medewerkers veel eerder een nieuwe baan vinden met hulp van een outplacementbureau.”

https://www.outplacementverzekering.nl